Privacy Policy

Privacy Policy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25-05-2018 ©ParkandWash

ParkandWash, gevestigd aan Marathonweg 35-1 1076 TA Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

ParkandWash
https://parkandwash.nl
Marathonweg 35-1
1076 TA Amsterdam
R. Holleman is de Functionaris Gegevensbescherming van ParkandWash.
Hij is te bereiken via info@parkandwash.nl - 06 28228873

Persoonsgegevens die wij verwerken

ParkandWash verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@parkandwash.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

ParkandWash verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- ParkandWash verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

ParkandWash neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ParkandWash) tussen zit. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

ParkandWash bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

ParkandWash verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ParkandWash gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@parkandwash.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable
zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. ParkandWash zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. ParkandWash wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

ParkandWash neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@parkandwash.nl.U vindt ons in de parkeerfaciliteiten op Bedrijf of Kantoor altijd in p-garages.

Wilt u ook een schone auto terwijl u werkt, boek dan nu gemakkelijk online uw wasbeurt. En rij aan het einde van uw werkdag lekker weg in een frisse schone auto. Wij staan dagelijks voor u klaar om u de beste ervaring te geven op autowas gebied en service.01 juni 2019
Cabrio kap GROENE aanslag verwijderen...!

Wij kunnen met onze bacteriën ook de aanslag uit uw Linnen Cabriolet kap verwijderen. Dit proces is geheel veilig voor de kap, maar vergt wel enig geduld. De bacteriën hebben namelijk wat tijd nodig om hun werk goed te kunnen doen met wat handmatige schrob hulp.

Lees verder...
01 oktober 2018
Auto Detailing

Wij doen meer dan enkel auto´s wassen....... Wij zijn tevens Detailer, de Schoonheidsspecialist voor uw auto. Daarom kunnen wij uw auto mooi(er) maken met professionele kwaliteit producten. Voor ieders budget hebben wij een geschikte behandeling, bekijk onze website of stuur ons een e-mail met uw verzoek. 

Lees verder...
15 mei 2018
Poetsen & Polijsten?

Er wordt ons regelmatig de vraag gesteld of wij ook Krassen en Swirls* kunnen verwijderen, want dit is toch een doorn in het oog van veel automobilisten. Geen probleem wij zijn ook zeer ervaren op het gebied van Auto-Detailing en kunnen deze (lichte) schade voor u herstellen.

Lees verder...

 

ParkandWash Werkt en...

  • Wast altijd op uw (parkeer) Locatie.
  • Wast met of zonder Reservering.
  • Wast met gem.1½ ltr Water per Wasbeurt.
  • Wast Waterloos en Zonder Krassen.
  • Wast Handmatig, Grondig dus Goed.
  • Wast met Milieuvriendelijke Producten.
  • Wast Klantgericht en staat voor Kwaliteit.

Neem (vrijblijvend!) contact op

Heeft u een vraag, of direct interesse? Neem contact op, of boek direct - in maar 4 simpele stappen - een wasbeurt!
06 28 22 88 73
Boek een Wasbeurt